Kamieniec (Finckenstein) - prace poszukiwawcze – cz.2

To trzecia edycja badań terenowych a druga naszego stowarzyszenia „Masovia” na zaproszenie „Stowarzyszenia Historyczno-Badawczego Galea” .

Prace odbyły się w okolicach Kamieńca - suskiego zwanego niegdyś Finckeinstein, gdzie w 1807 roku stacjonował Napoleon Bonaparte. Skupialiśmy się na dalszych poszukiwaniach śladów po obozie stacjonujących tam wojsk napoleońskich.

W programie atrakcji były też przewidziane odwiedziny Muzeum Regionalnego w Suszu prowadzonego przez Stowarzyszenie „Galea” oraz pałacu w Kamieńcu, gdzie w tym roku odbywała się impreza plenerowa pt. „Napoleon w Kamieńcu”. A wieczorem przy integracyjnym ognisku każdy mógł posłuchać ciekawych opowieści i wymienić się doświadczeniami

Wspólne poszukiwania odbyły się w dniach 20-22.08.2021. Mieliśmy możliwość spotkać się z naszymi „starymi” dobrymi znajomymi, ale też zawrzeć zupełnie nowe znajomości.

Tradycyjnie już poziom organizacji przez Stowarzyszenie „Galea” był bardzo wysoki.

Jeszcze raz dziękujemy za zaproszenie i mamy nadzieję spotkać się kiedyś na szlaku :)