Lamsdorf-Łambinowice

Lamsdorf-Łambinowice

Łambinowice, dawniej Lamsdorf. Miasteczko położone między Opolem i Nysą. Miejsce w którym Niemcy stworzyli obóz jeniecki (Stalag VIII B) i funkcjonował on w latach 1939-1945.

Na jego terenie przetrzymywani byli jeńcy wojenni z Polski, Francji, Belgii, Jugosławii, Grecji, USA czy Wielkiej Brytanii. Obecnie znajduje się tam Centralne Muzeum Jeńców Wojennych. W tym roku przeprowadzone zostały badania archeologiczne pod kierownictwem dr. Dawida Kobiałki w ramach projektu „Nauka dla społeczeństwa, społeczeństwo dla nauki w Miejscu Pamięci Narodowej w Łambinowicach”. Nasze stowarzyszenie także tam było i wspomagało prace archeologów jako wolontariusze. W środę 26 lipca odbyło się podsumowanie bieżącego sezonu badawczego gdzie dr Kobiałka omówił wyniki prac zespołu archeologów. Należy wspomnieć, że dokonano odkrycia miejsca pochówku włoskich żołnierzy. Wykop sondażowy potwierdził przypuszczenia, ponieważ odkryto tam mogiły dwóch żołnierzy. Jeden z nich został zidentyfikowany na podstawie nieśmiertelnika jaki odnaleziono przy jego szczątkach. Giovanni Paravidino pochodził z miejscowości Carpaneto Piacentino, położonej na północy Włoch, między Mediolanem a Bolonią. We wrześniu 1943 r., podobnie jak ok. 600 tys. żołnierzy włoskich i po tym, jak rząd marszałka Pietro Badoglio przejął władzę we Włoszech, opowiadając się po stronie aliantów, Giovanni został internowany przez Niemców, rozsierdzonych zmianą sojuszów. Wpierw Giovanni trafił do Stalagu I A Stablack (obecnie pogranicze woj. warmińsko-mazurskiego i rosyjskiego obwodu królewieckiego), a następnie Stalagu VIII B Lamsdorf (Łambinowice). Zmarł tu 1 września 1944 r. na – jak oględnie zapisano w aktach – chorobę. Obecnie ambasada Włoch stara się uzyskać pozwolenie na ekshumacje pozostałych żołnierzy by móc ich godnie pochować na cmentarzu

Fot. Facebook - Centralne Muzeum Jeńców Wojennych.