Daniel Ornowski

Z zawodu lakiernik, interesuje się historią drugiej wojny światowej, powstaniem Warszawskim historią Żołnierzy wyklętych.