Wodynie

W dniu 23 stycznia 2021 r. podpisaliśmy w Wodyniach z Towarzystwem Przyjaciół Ziemi Wodyńskiej umowę partnerską regulującą zasady współpracy naszego stowarzyszenia i TPZW. W najbliższych miesiącach będziemy publikować informacje na temat naszych wspólnych przedsięwzięć. Naszym głównym obszarem zainteresowania z TPZW będzie wrzesień 1939 r.