Żuków - współpraca archeologiczna.

Weekend 15-16 czerwca spędziliśmy w Żukowie gdzie przeprowadzono badania archeologiczne poprzedzające budowę.

Pierwszego dnia zdjęta została kilkudziesięciocentymetrowa warstwa wierzchnia ziemi. Członkowie stowarzyszenia pomagali przy pracach ziemnych i przeszukiwaniu wykrywaczami metalu wywożonej ziemi. W niedzielę w wykopie pracę zaczęto od wykonania dokumentacji i zdjęć do sprawozdania. Dalszym etapem było wykonanie wkopów w miejscach wskazujących na występowanie zabytków. Całość odpowiednio obfotografowano i udokumentowano.

W tym miejscu pragniemy podziękować archeologom za okazane zaufanie i liczymy w przyszłości na więcej wspólnych przedsięwzięć. Dla członków grupy prace w Żukowie były okazją do nabycia kolejnych cennych doświadczeń. Niezmiernie cieszą takie wspólne akcje i są dowodem, że środowiska archeologów i detektorystów mogą wspólnie realizować projekty przy korzyściach dla obu stron.

Galeria