Siennica - prace poszukiwawcze

 

W Siennicy na Mazowszu w kościele prowadziliśmy prace poszukiwawcze. Naszym zadaniem była weryfikacja wskazań georadaru. Wykonaliśmy głębokie wykopy w podziemiach kościoła, które potwierdziły anomalia. Wywierciliśmy także kilka odwiertów w podłogach i ścianach, do których wprowadziliśmy videoskop.

Niestety, ale tutaj na nic ciekawego nie natrafiliśmy. Okolice kościoła przeszukaliśmy za pomocą wykrywaczy metali. Na koniec dyrekcja pobliskiej szkoły zaprosiła nas na grilla. Całość projektu zrealizowana została pod nadzorem  archeologów i ze wszystkimi niezbędnymi pozwoleniami. Był to pierwszy etap prac na tym terenie. Wrócimy tam, gdy roślinność nie będzie tak gęsta jak obecnie.

Galeria